Žandov 30 Chlístovice 28504
+420 725 44 67 99
info@angeltechnology.cz

Datové sítě

Základní informace

V současné době jsme svědky nebývalého rozvoje datových sítí, a to z větší části na úkor rozvoje sítí původně určených pouze pro přenos hlasu. Ukazuje se totiž, že poptávka po službách přenosu dat velmi rychle roste, přičemž trh s datovými službami není tolik zatížen obrovskou setrvačností tradičního světa telekomunikací ani břemenem monopolních postavení, a tak se rychle rozvíjí.

Také technologie pro datové přenosy se rychle zdokonalují a díky nim se mohou prosazovat i nové výrazné trendy v oblasti služeb přenosu dat – například používání tzv. virtuálních privátních sítí. Dokonce se ukazuje, že datové sítě zřejmě časem zcela vytlačí své dosavadní konkurenty, tedy sítě určené pro přenos hlasu. Již dnes jsou totiž datové sítě schopné zajistit přenos hlasu, a to efektivněji než původní hlasové sítě. Vše tedy nasvědčuje tomu, že budeme svědky skutečné konvergence dvou dosud oddělených druhů sítí – hlasových a datových – do jedné univerzální sítě, schopné zajistit všechny požadované služby. Pod pojmem „datová síť“ (data network) se dnes chápe taková síť, která je určena pro přenos digitálních dat, „naporcovaných“ do vhodně velkých celků (kterým se obvykle říká pakety) a přenášených po těchto celcích. Takovýto způsob přenosu, tedy po částech (paketech) a nikoli souvisle po jednotlivých bitech a bytech, je dnes zřejmě hlavním rozdílem mezi datovými a hlasovými sítěmi – protože i sítě pro přenos hlasu dnes fungují digitálně, neboli přenáší digitální (číslicová) data, ale v zásadě jako souvislý „proud“ bitů či bytů, který nemusí být členěn na žádné celky charakteru paketů. Vezmeme-li si na pomoc odbornou terminologii, je dnes hlavní rozdíl mezi datovou sítí a sítí hlasovou zřejmě v tom, že datová síť funguje na principu přepojování paketů (packet switching), zatímco síť hlasová funguje na principu přepojování okruhů (circuit switching).

Naše firma nabízí komplexní řešení datových sítí, strukturované kabeláže a datových rozvodů. Používáme prvky různých výrobců tudíž jsme flexibilní jak v údržbě stávajících sítí, tak v tvorbě nových. Návrh, poradenství a odborné konzultace probíhají přímo na místě realizace. Sestavení a umístění datového rozvaděče dle přání a požadavků zákazníka a samozřejmě dle platných norem a ustanovení ČSN