Žandov 30 Chlístovice 28504
+420 725 44 67 99
info@angeltechnology.cz

EPS – Elektronická požární signalizace

Základní informace

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci vznikajícího požáru a upozorňuje osoby v daném objektu na nebezpečí. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou EPS. Ústřednu EPS obsluhuje proškolená osoba, která v případě požáru přivolá hasiče. Pokud není zajištěna 24 hodinová obsluha, musí být systém EPS připojen zařízením dálkového přenosu (ZDP) na centrální dohledový pult příslušného hasičského záchranného sboru (HZS).

Základní funkce ústředny

  • monitorování všech prvků sytému
  • vyhodnocování signalizace prvků na smyčkách
  • monitorování a ovládání připojených zařízení (požární klapky, nucené větrání, SHZ)
  • kontrola provozuschopnosti celého systému EPS (PROVOZ – PORUCHA – POŽÁR)
  • signalizace požáru (JEDNOSTUPŇOVÁ – DVOUSTUPŇOVÁ)
  • napájení celého systému EPS certifikovanými zdroji

Signalizace poplachu

Při poplachu je okolí varováno spuštěním sirén či hlášením z evakuačního rozhlasu – nouzového zvukového systému (NZS). Signalizace může být doplněna stroboskopickými majáky pro upozornění osob s poruchou sluchu nebo v prostorách s velkým hlukovým zatížením.Signalizace může být nastavena tak, aby byl poplach vyhlášen nejdříve v úseku s požárem, kvůli zamezení paniky ve zbytku objektu a včasné evakuaci osob z postižené oblasti.

Naše firma nabízí individuální návrhy a realizaci EPS podle požadavků a potřeb zákazníka, vše v souladu s platnýmy zákony a podle norem ČSN. Zabíváme se objekty všeho druhu, od malých obchodů a čerpacích stanic po průmyslové komplexy. Každého zákazníka a objekt řešíme individuálně, profesionálně a flexibilně přímo na místě.