Žandov 30 Chlístovice 28504
+420 725 44 67 99
info@angeltechnology.cz

PZTS

Základní informace

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) patří mezi hojně využívané a vyhledávané bezpečnostní systémy v oblasti ochrany života, zdraví a majetku osob

Ústředna PZTS je drátově nebo bezdrátově propojena s detektory a vyhodnocuje v reálném čase jejich stavy. V případě vyhodnocení poplachu u některého z nich vyhlásí ústředna poplach. Poplach je jednak signalizován indikačními zařízeními jako jsou např. majáky, sirény apod., případně může být informace o poplachu dále distribuována prostřednictvím komunikačního rozhraní do připojeného dohledového poplachového a přijímacího centra (DPPC), na mobilní telefon v rámci sítě GSM atd.

Detektory a tísňové hlásiče

Detektory jsou zařízení, která vyhodnocují fyzikální změny ve střeženém prostoru a v případě narušení vysílají poplachový signál vyhodnocovací ústředně. Detektory se dají členit podle mnoha různých hledisek, jako je princip detekce, způsob napájení, propojení s ústřednou, ochrana proti nepříznivým vlivům aj., které budou popsány v následujících článcích. Pro základní pochopení rozdílů mezi nimi prozatím postačí rozdělení podle typu ochrany. Jinými slovy podle toho, jakou konkrétní část zabezpečovaného objektu chceme chránit. Typy ochran rozlišujeme tedy na:  

 • Obvodovou (perimetrickou)
  • IR závory a bariéry
  • MW bariéry
  • Plotové systémy
 • Plášťovou
  • Magnetické kontakty
  • Vibrační detektory
  • Akustické detektory
  • Poplachové fólie a skla
 • Prostorovou
  • IR detektory
  • MW detektory
  • Ultrazvukové detektory
 • Předmětovou
  • Tlakové detektory
  • Tahové detektory
  • Kontaktní detektory
  • Kapacitní detektory

Naše firma zprostředkovává a instaluje systémy různých výrobců a značek. Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni, tudíž kvalita služeb je na nejvyšší možné úrovni.

Dodáváme systémy předních světových výrobců, například:

 • Paradox
 • Galaxy
 • Jablotron
 • DSC
 • atd…