Žandov 30 Chlístovice 285 04
+420 725 446 799
info@angletechnology.cz

ACS

Instalace CCTV PZTS ACS EZS EPS AUTOMATIZACE

Jednoduchý popis struktury tohoto systému je velmi obtížný, jelikož každý výrobce má svůj vlastní a svým způsobem originální provedení zapojení systému EKV ACS. Z tohoto důvodu se nejdříve zaměřím na základ topologie. Následně uvedu i pár možných zapojení systémů různých výrobců. Základem celého systému EKV je propojení jednotlivých prvků systému s ústřednou, nebo databází, která obsahuje seznam informacích, na jehož základě je povolen, nebo odepřen vstup dané osobě do chráněného prostoru. Požadavek pro vstup se ve většině systémů zadává přiložením karty (či jiného identifikačního prvku) ke čtečce karet propojené s dveřní jednotkou, která je dále propojená s ústřednou, nebo databází. Ta vyhodnotí požadavek na vstup porovnáním informací ve své databázi s informacemi databáze a následně povolí, či odepře vstup. Do dveřní jednotky je spolu se čtečkou propojeno zařízení umocňující průchod žadatele do prostoru – elektromechanický zámek, brána, turniket. Jeden z možných případů zapojení systému EKV je integrování v systému PZTS.

                                                                                                                                         

Řídící jednotky systému EKV jsou propojeny sběrnicí  ústřednou PZTS, která zároveň obsahuje databázi uživatelů a vyhodnocuje tak i žádosti o přístup do objektu systému EKV. V dalších příkladech systému EKV jsou jeho prvky propojeny s databází systému pomocí strukturované kabeláže a liší se především v uspořádání a topologii dveřních jednotek. Jednotlivé dveřní jednotky mohou být do systému strukturované kabeláže připojeny samostatně a adresovány pomocí IP adresy, nebo v jiném případě zas může být pomocí strukturované kabeláže připojena jedna dveřní jednotka, do které jsou dále připojeny další jednotky. Možných zapojení je velké množství. Účelem systému EKV je identifikovat a kontrolovat osoby vpuštěné do chráněného objektu. Tento proces se provádí vzájemnou komunikací tří zařízení, zařízení pro identifikaci osob (čtečky karet, otisků prstů a mnohé další), zábranné prostředky (elektromechanické zámky,
pohony bran) a zařízení sloužící k vyhodnocování signálů z koncových prvků a jejich
následnému vyhodnocením (ústředna, dveřní jednotky).