Žandov 30 Chlístovice 285 04
+420 725 446 799
info@angletechnology.cz

Kamerový systém CCTV

Instalace CCTV PZTS ACS EZS EPS AUTOMATIZACE

Kamerový systém CCTV – (Closed-circuit television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů. Takovým kamerám se říká také průmyslové kamery nebo také průmyslová televize.

Skládá se z kamer, hardwarového vybavení (HDD, monitoru) a software. Může být doplněn i o mikrofony, reproduktory a téměř vždy o záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat.

Od devadesátých let dochází ve veřejných prostorech k velkému nárůstu počtu kamer. S kamerami se setkáme na ulicích v centrech měst, obchodech, dopravních uzlech, silnicích, vstupech do objektů, restauracích atd.

Kamerové systémy jsou často zřizovány kvůli potírání kriminality, dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Kamerový systém v průmyslu je neocenitelný pomocník, který pomáhá odhalovat vady vyráběného zboží a tím výraznou měrou se podílí na snižování reklamací. Kamerové inspekce v průmyslu jsou dnes samostatnou oblastí, která s oblastí průmyslové kamery (sledování prostoru kamerami) příliš nesouvisí. Zpracování informací z kamer je plně automatické a používá se k tomuto pokročilých algoritmů.

V ČR jsou ze státních prostředků často instalovány městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS) jako prevence drobné kriminality a na ochranu městského majetku. Pokud však podobný systém instaluje soukromá osoba, musí kamerový systém zabírat jen vlastní pozemek.